Y·W·N

Y·W·N < (Y)·W·(H)-n/t — Cf. [Y·N] Uno, una. *yīwăhăn, f. yīwăhăt || n. n. *yīwan, yīwān, f. yīwăt, yīwāt || n. n. card. *yīyăn, yīyān, f. yīwăt, yīyāt || n. n. Uno, un. 2. p. ext. Solo, único. (ASp) yiwən > yiwän > yiyän > iyän, f. yiwət, iyät; (Kb) yiwən, yun, f. yiwət, yut; (Senh) …

Sigue leyendo Y·W·N

X·N·G

X·N·G < (ár.) janaqa, tr. ‘estrangular’ Estrangular, ahogar, sofocar, obstruir. (Mc) xneg, xney; (Kb) xneq; (Mb) əḥnək; (Teg) əxnək || vb. ac. Desfiladero, collado, garganta (montaña). (Izd) lexneg, pl. lexnug || s. m. ____________ DHEAI, s. v. Ajenigue; Chegenigue.

X·M

X·M < (ár.) jáymatun, f. ‘tienda de campaña’ — Cf. [G·M], [Gh·Z·M] Casa. 2. Familia. (Kb) axxam (we), pl. ixxamen (ye); (Senh) axxiam, pl. ixxiaen, m.; taxxiamt, pl. tixxiamin, f. || s. Choza, cabaña. 2. Casa de adobe, de ladrillos secados al sol. 3. Cabaña en el palmeral para la veranada. (Teg) axxyam (u), pl. ixxyamən …

Sigue leyendo X·M

W·Z·R

W·Z·R Depresión rodeada de alturas. 2. Parte no arada de un campo. 3. Franja o banda de terreno sin cultivar. (Mc) wawzer, pl. id wawzer || s. m. Franja de terreno sin cultivar. Parcela de un campo labrado olvidada por el arado. (Kb) awzir (we) || s. m. Cf. (ár.) [W·Z·R] wazîra, m. (Dallet 1982: …

Sigue leyendo W·Z·R

T·Ẓ·H

T·Ẓ·H Nueve. (H) tăẓẓa, f. tăẓẓâhăt, tăẓẓâyăt; (WE) tăẓa, f. tăẓâyăt; (Y) təẓa, f. təẓayăt; (Taš) tẓa, f. tẓat; (Mb) təṣṣ (təẓẓ), f. təṣṣət; (Teg) təṣṣ, f. təṣṣət; (Ghad) təṣu, təṣō, f. təṣōt; (Zen) tuẓah, f. tuẓayät || n. n. card. Cf. (ár.) tisε-ah; (hebreo) tišε-āh; (fenicio) tš-ç; (sem.) *tišɛ, n. n. ‘nueve’. Cf. (eg.) …

Sigue leyendo T·Ẓ·H

T·M

T·M Ocho. *tām, f. tāmăt; (H) əttâm, ittam, f. əttâmət, ittaməč; (WE, Y) əttaṃ, f. əttaṃăt; (D, WW, N) əttam, f. əttamət; (Mb, Teg, Ghad, Taš, Ntf) tam, f. tamət; (Zen) ittäm, əttäm, f. əttämät || n. n. card. Cf. [T·M·N·Y] (Fg, Mc, Kb < ár.) tmenya, tmen; (Senh, R) temenya; (Zen) ättuṃun || adj. …

Sigue leyendo T·M