Z·R·(T)

Z·R·(T) — Cf. [Z·R] Desgarrar, destrozar, despellejar. 2. Abrir, descubrir desgarrando. 3. Revelar (secreto, verdad). 4. Trazar, delinear, dibujar, diseñar, destacar, remarcar (las cejas). (WE, Y) zărrăt, aor.; zəzzərrət, caus.; (Y) məzərrət, r. || vb. (cual.) ac. y pas. Desgarrón en una tela. 2. Tejido rasgado, tela desgarrada, harapo. (WE) azərri (ə), (Y) ezərri (ə), …

Sigue leyendo Z·R·(T)

Z·N

Z·N > J·N Costumbre tradicional, tradición cultural. 2. Buena conducta. 3. Instinto, disposición innata (para algo), hábito. 4. Inclinación, afición, tendencia (a). 5. Rasgo característico relevante de la tradición (en utensilios, vestimenta, etc.) (WE). (WE) tezne, pl. tazniwen; (Y) tazne, pl. taznawen; tajne, pl. tajnawen || s. f.

Z·Z

Z·Z > Ẓ·Ẓ Estaca. 2. Estaca (de la tienda) (Mc). 3. Estaca pequeña (Teg). (Ghad) aẓẓaẓ, pl. əẓẓaẓen; (Mc) ajijj, pl. ijadjn; (AŠ) ajidj (u), pl. ijadjn; (Mb, Teg) jij (u), pl. ijajjən; (Sns) jij, zīj (u), pl. ijâdjen; (Sw) ğij, pl. iğijən || s. m. ____________ DHEAI, s. v. tezeze.

Z·W·R

Z·W·R Ser grande. 2. Ser una persona importante, notable (WE). (WE, Y) izwar, aor.; zəwwər, zəwwăr, perf.; zăwwara, perf. intens.; (D, N) šuhăr; (H) huhăr || vb. cual. Hombre importante, notable. (WE) azəwwar (ə), pl. izəwwarăn || adj. vb. m.

Z·W·Gh

Z·W·Gh > H·W·Gh Ser o estar (de color) rojo. (H) ihwaɣ; (WE, Y) izwaɣ, aor., zăggaɣ, perf.; (Kb) zwiɣ; (Taš) izuiɣ; (Snus, Teg, Mb) əzwəɣ || vb. n. prim. Rojo (color), encarnado muy vivo. (R) azugwaɣ pl. ičugwağen; (Kb, Mb) azggʷaɣ (u), pl. izggʷaɣn; (Snus) azugygyuaɣ, pl. izugygyuaɣen; (Sw, Teg) azəggaɣ, pl. izəggaɣən; (Šaw) azeguaɣ, …

Sigue leyendo Z·W·Gh

Z·W

Z·W > H·W > H·H — Cf. [Gh·B·Gh·B], [H·W] Ladrar, aullar. (Y) izəw, əzəw; (WE) əzu; (H) uhu, aor.; shewhew, caus.; (Mb) hhəwhəw; (Taš) shuw; (Senh) shiuhu; (WE) səh[həw]wət; (Ghad) huhu; (Gh) tuhu || vb. n. Cf. (ár.) εawa, vb. n. ‘aullar’. ____________ DHEAI, s. v. hagua; haguayan.