Ṭ·G

Ṭ·G Llegar al máximo. 2. Ser superior. (Kb) ṭaġ [tagʲ], aor.; yəttaġa, yəttaġ, intens. || vb. n. Hecho de llegar al máximo. 2. Hecho de ser superior. (Kb) aṭaġi [a'tagʲi] || n. vb. m. sing. ____________ DHEAI, s. v. Ataya.

Z·W·R

Z·W·R Ser grande. 2. Ser una persona importante, notable (WE). (WE, Y) izwar, aor.; zəwwər, zəwwăr, perf.; zăwwara, perf. intens.; (D, N) šuhăr; (H) huhăr || vb. cual. Hombre importante, notable. (WE) azəwwar (ə), pl. izəwwarăn || adj. vb. m.

Z·W·R

Z·W·R > H·W·R — Cf. [W·S·R] Preceder. (H) əhwər, iwhar, izar; (WE, Y) əjwər; (Kb) zwir; (Ghad) əzwər; (R) izwar; (Taš) zwur; (H, WE, Y, D) izar; (Mb) zar, zzar; (Nef) əzzar || vb. ac. Preceder (en el espacio y en el tiempo), anticiparse a, adelantarse a. 2. Estar en cabeza, adelante. 3. Ser jefe. 4. …

Sigue leyendo Z·W·R

Z·M·R

Z·M·R Acumularse dentro (de), acumularse profundamente (en), acumularse (sobre). 2. Pesar (sobre). (Y) zămmăr, aor.; zəzzəmmər, caus. || vb. n. Acumulación (dentro de, en o sobre). 2. Hecho de pesar (sobre). (Y) ezəmmər (ə), pl. izəmmirăn || n. vb. m. ____________ DHEAI, s. v. simiro.

Z·M·G

Z·M·G Ser de forma cónica. (WE) zuməg || vb. n. Forma cónica. 2. Mat. Cono. (WE) təzzumək, pl. təzzuməgen || n. vb. f. Objeto de forma cónica, cono. (WE) azumag (ə), pl. izumagăn || adj. vb. m.

Z·G·R·(T)

Z·G·R·(T) Ser largo. 2. Ser prolongado, durar mucho tiempo. 3. Estar alto, levantado. 4. Ser alto, tener una gran estatura (persona o animal). 5. Ser o estar profundo. (Gh) zəğrət; (WE, Y) zăgrăt, aor.; zəgrət, perf.; zăgren, p. p.; (D, N) šăğrăt, aor.; šəgrət, perf.; (H) həğrət || vb. cual.

Z·G·N

Z·G·N Mitad. 2. p. ext. Una parte. (Kb, Izd, Izy) azgen (u), pl. izegnan; (Taš) azgen (u), pl. izgnīten; (Sw) azgən, pl. izəgînən; (Nef) zegni; (Sns) azgen (wu); (Izn, Šaw) azien; (B. Ṣalaḥ) azğen; (Mb) aẓğən, ajjən, ağğən, ajḍən (wə), pl. iẓəğnan; (Teg) aẓgən (u), pl. iẓəgnan; (WE, Y) agănna (ă), pl. igannatăn || s. …

Sigue leyendo Z·G·N