W·Š·N

W·Š·N (< ¿H·W·Z-n ?) — Cf. [W·Š]

Estar excitado o irritado.

(Y) wăššan; (WE) wăjjăn || vb. n.

Excitación, irritación.

(Y) ewəššən (ə), pl. iwəššinăn; (WE) awəjjən (ə), pl. iwəjjinăn || n. vb. m.

____________

ESTEA, s. v. washan.