Z·N

Z·N < Z·N·W — Cf. [S·N]

Año que viene.

(Ghad) âẓən; (H) ăẓən; (Sw) azən || s. m. sing. sin pl.

Cielo, firmamento.

(Mb, Teg) azenna, pl. izennwan; (R) ağenna, sing.; (Sns) ájenna, pl. igenni || s. m.

Cielo. 2. p. ext. Nubes (masa de nubes). 3. p. ext. Lluvia.

(H) aġʷnna, pl. iġʷnnawän || s. m.

Cielo. 2. Lluvia. 3. Aerolito, meteorito (WE). 4. Zona, paraje (Y).

(WE) ajənna (ə), (WE, Y) əjənna (ə), pl. ijənnawăn || s. m.

____________

DHEAI, s. v. achano.