T·M

T·M

Ocho.

*tām, f. tāmăt; (H) əttâm, ittam, f. əttâmət, ittaməč; (WE, Y) əttaṃ, f. əttaṃăt; (D, WW, N) əttam, f. əttamət; (Mb, Teg, Ghad, Taš, Ntf) tam, f. tamət; (Zen) ittäm, əttäm, f. əttämät || n. n. card.

Cf. [T·M·N·Y] (Fg, Mc, Kb < ár.) tmenya, tmen; (Senh, R) temenya; (Zen) ättuṃun || adj. num. Ocho.

Cf. [Š·M] (fenicio) šm-n, n. n. ‘ocho’.

Cf. [X·M·N] (eg.) jemennu, n. n. ‘ocho’.

Dieciocho.

(ASp) tam d məraw, f. tam d mərawət; (Zen) ittäm id merêg || n. n. card.

Ochenta.

(ASp) taməraw, f. tamərawət; (Zen) ittäm d təmärīn || n. n. card.

____________

DHEAI, s. v. tamatti.