R·W·S

R·W·S

Deber.

(H) erwəs; (WE, Y) əṛwəs || vb. ac.

Hecho de ser deudor.

(Y) aṛăwas (ă), pl. iṛăwasăn || n. vb.

Deuda (material), crédito, pasivo.

(Mc) amerwas (u), pl. imerwâsən; (H) ămärwas, pl. imärwâsän; (WE) ămaṛwas (ə), pl. imaṛwasăn; (Y) amăṛwas (ă), pl. imăṛwasăn; (Mb, Teg, Ghad) amərwas (u), pl. imərwasən; (R) amarwas, pl. imaruwsa, imarwasen || n. vb. m.

____________

DHEAI, s. v. harba; maraguas.