R·W·L

R·W·L

Huir, esca­par, evadirse, salvarse.

(Mc, Kb, H) rwel; (Mb, Nef, Ghad) ərwəl; (Teg) ərwəl, ərwər, əlwər; (R) rwer; (WE, Y) əṛwəl || vb. n. y r.

Hecho de huir, escape.

(WE, Y) aṛăwal (ă), pl. iṛăwalăn; (Teg) irwal, sing.; (Mb) arwal (wə), pl. irwalen || n. vb. m.

Huida, acción de huir. 2. Carrera, acto de correr (Mc).

(Y) taṛăwla (tă), pl. tiṛăwlawen (tə); (WE) taṛăwla (tă), pl. šiṛăwlawen, šiṛăwliwen (tə); (WE, Y) tăṛwăla (tă), pl. tăṛwălawen (tă); (Mc) tarula (tr), pl. taruliwin (tr); (Teg) tarəwla (tə), tarəwra (tə), sing.; (Mb) taṛula, sing.; (Senh) tarula, sing. || n. vb. f.

____________

DHEAI, s. v. Arepeal; Argual.