M·R·W

M·R·W

Ser (hecho) diez. 2. Decuplar, decuplicar.

(H) əmrw; (WE, Y) əṃrəw || vb. cual.

Diez.

(ASp) märaw, f. märawät; (H) məraw, f. mərawət; (WE, Y) ṃăraw, f. ṃărawăt; (Zen) märäg, f. märägät; (Ntf) mərau, f. məraut; (Taš) mraw, f. mrawt; (Mb, Teg) mraw, f. mrawət; (Ghad) maraw, f. marāwət || n. n. card.

Cf. [M·T] (eg.) met, n. n. ‘diez’.

Decena.

*tēmarawt, tāmarāwt, pl. tīmurwīn; (WE) teṃărăwt (tă), taṃărăwt (tă), pl. šiṃərwen (tə); (Y) taṃăra (tă), pl. tiṃərwen (tə); (H) temərəwt, tamära, pl. timərwîn; (Mb, Teg) tamrəwt (tə), tamrawt, pl. timərwin (tə), timrawin (tə); (Zen) tmärīn, pl. || f.

Décimo.

(Taš) wiss mrau, f. tiss mraut || n. n. ord.

____________

DHEAI, s. v. marago; maraguínmaraua.