M·K

M·K — Cf. [K], [M], [M·K]

Cómo, de qué manera. 2. El medio de (Kb).

(Kb) amək (wa); (Teg) mək, amək, mamk mamək; (Ghad) mək, amək; (Mc) maka, maša; mimk, mimš; (Ntf) mamk, maməka, mamək; (Senh) amək̂; (Kl) mamməx; (Bq) mux, muxas || adv. / conj.

Como esto, de esta manera.

(Mc) amki, amši (wa) < am-ki; (Ntf) mka || adv.

Como eso, de esta manera, así.

(Mc) amkiss (wa) < am-ki-ss || adv.