M·G·T

M·G·T < mG·T

Estar en pendiente, formar una pendiente. 2. Declinar (astro).

(WE) məgəttu, măgăttu; (Y) məgətyu, məgəytyu || vb. n.

Hecho de formar una pendiente, inclinación. 2. Declinación.

(WE) aməgətta (ə), pl. iməgəttităn; (Y) emgəti (ə), pl. əmgətităn; (Y) emgəyti (ə), pl. əmgəytităn || n. vb. m.

____________

DHEAI, s. v. magot.