L·M·K

L·M·K

Ser o estar hundido.

(WE, Y) ləməkkət || vb. n.

Hundimiento.

(WE) aləməkki (ə), pl. iləməkkităn; (Y) elməkki (ə), pl. əlməkkităn || n. vb. m.

____________

DHEAI, s. v. elmaco.