K·Š·Š·(T)

K·Š·Š·(T)

Chisporrotear (aceite o mantequilla de fritura). 2. Crepitar, chispear (fuego).

(WE, Y) ḳəšəšət || vb. n.

Chisporroteo. 2. Crepitación, chispeo.

(WE) aḳəšəši (ə), pl. iḳəšəšităn; (Y) eḳšəši (ə), pl. əḳšəšităn || n. vb. m.

____________

DHEAI, s. v. Chacachaste.