K·S·M·S·M

K·S·M·S·M — Cf. [K·S·M]

Estar salado. 2. Estar sabroso (Y). 3. Ser noble, bueno (Y).

(WE, Y) ḳəsəmsəm || vb. n.

Hecho de estar salado. 2. Hecho de estar sabroso (Y). 3. Hecho de ser noble, bueno (Y).

(WE) aḳəsəmsəm (ə), pl. iḳəsəmsimăn (ə); (Y) eḳsəmsəm (ə), pl. əḳsəmsimăn || n. vb. m.

Objeto, comida o suelo salado. 2. Comida sabrosa (Y).

(WE) aăsămsəm (ă), pl. iăsămsamăn || adj. vb. m.