K·N·Z

K·N·Z

Ser o estar suspendido (de). 2. Tirar hacia abajo (carga física o moral). 3. Ser tirado, arrastrado (una persona contra su voluntad), dejarse arrastrar.

(WE) kənəznəz; (Y) kənəjnəj || vb. ac. y pas.

Tanteo.

(WE) akənəznəz (ə), pl. ikənəznizăn; (Y) eknəjnəj (ə), pl. əknəjnijăn || n. vb. m.

____________

DHEAI, s. v. canchancha.