K·Ḍ

K·Ḍ < H·K·Ḍ ≈ H·K·Ẓ > K·Ẓ

Cuatro.

*hakkūẓ, f. hakkūẓăt; (ASp) okkoẓ, f. okkôẓät; (H) okkoẓ, f. okkoẓət; (Taš) koẓ, f. koẓt; (Ntf) kuz, f. kuzt; (WE, Y) əkkoẓ, f. əkkoẓăt; (Ghad) aqquz, f. aqquzət; (Mb) əkkʷəẓ, ukkʷəẓ, f. əkkʷəẓt; (Teg) əkkʷəẓ, pl. takkʷəẓin; (Gh) oḳḳiz, aḳḳiz, m. sing.; (Zen) akkuẓ, f. akkûẓat || n. n. card.

Catorce.

(ASp) kuẓ d məraw, f. kuẓ d mərawət; (Zen) akkuẓ id merǝg || n. n. card.

Cuarenta.

(ASp) kuməraw, f. kumərawət; (Zen) akkûẓat təmärīn || n. n. card.

____________

DHEAI, s. v. acodetti; acot.