Gh·Z·M

Gh·Z·M > Gh·J·M > Gh·H·MCf. [X·M]

Construir (edificación de cemento).

(WE) zəɣɣəzmət || vb. caus.

Casa de cemento.

(WE) taɣăzamt (tă), pl. šiɣəzmen (tə); (Y) teɣăjămt (tă), taɣăjamt (tă) (p. us.), pl. tiɣəjmen (tə); (H) taɣahamt, pl. tiɣəhmen || s. f.