Gh·Y·(T)

Gh·Y·(T) < G·Y

Gritar. 2. Llamar.

(Taš) sguyu, (Izn, Bq, Am, Tz) sɣuyu, (Snus) tûweɣ; (B. Iznacen) esɣuy, aor., sɣuyyu, intens.; (Mc) sɣuy, aor., sɣuyyu, intens.; (B. Ṣalaḥ) äiḍ (äs) < εayeḍ, aor., ţäyyeḍ, intens. || vb. n.

Llamada, invocación, demanda de ayuda. 2. Lamentación. 3. Alarma, alerta.

(Taš) taguyt, sing.; (Kb) taɣuyyit (tɣ), pl. tiɣuyyitin (tɣ); (H) taɣuiit, pl. tiɣuiia || n. ac. f.

Gritar, llamar a grandes gritos.

(Kb) ssiɣṛet; (Izn, Bq, Amret, Tuzin) sɣuyu || vb. n.

Grito, rechinamiento.

(Izn) čɣuyuč, pl. čiğuya; (R) tɣuyič, pl. čiğuya || n. ac. f.

____________

DHEAI, s. v. ajido; Ariscaya; Asteheyta; tacuyt; tagoia; tejuí; Tijuya.