F·S

F·S — Cf. [F·S·Y], [K·F·S], [Y·F·S]

La derecha, lado derecho.

(Mc) afasi (u), pl. ifasin, m.; tafasit (tf), pl. tifasin (tf), f.; (Ntf, Taš) afasi, m.; (Ac, Snd) afusi, m.; (R) afusi, pl. ifusiyen, m.; tafusixt, pl. tifusiyin, f.; (Šaw) afusi, pl. ifuseggen, m.; tafuskt, pl. tifuseggin, f. || n. prim.