F·N·S

F·N·S

Zool. Toro, buey.

(Sw, Nef) funās, pl. ifunassen; (Ghad) afunas, pl. funasen || s. m.

Ganado vacuno.

(Taš, R) ifunasen || s. m. pl. col.

Zool. Buey, toro, vaca.

(Taš, R, Senh) tafunast (tf), pl. tifunasin, f.; (Mb, Mc, Taš, Ntf, Fg, Ghad, Teg, Kb, R, Izn, Awj) afunas (u), pl. ifunasən, m.; tafunast (tə), pl. tifunasin (tə), f.; (Siwa) tfunāst, pl. tifunasin, f.; (Nef, Awj) təfunast, pl. təfunasin, f. || s.

Zool. Búfalo.

(R) afunas nerejra, pl. ifunasen nerejra || s. m.

____________

DHEAI, s. v. Ifonse.