F/B·S·K/Y

F/B·S·K/Y

Disgregarse, deshacerse. 2. Fundir(se). 3. Diluir.

(WE, Y) əfsək; (WE) əfsəy; (Y) əsək, əsəy; (H, Kb) efsi; (Teg, Mb, Taš) əfsi; (R) sefsi || vb. ac. y r.

Disgregación. 2. Fusión. 3. Disolución.

(WE, Y) afăsak (ă), pl. ifăsakăn; (Y) aăsak (ă), pl. iăsakăn || n. vb. m.

____________

DHEAI, s. v. fisco.