D·R

D·R

Risco, montaña, cresta montañosa.

(Kb, Mc, Taš, Ntf, Šn) adrar (we), pl. idrarən, idurar (i); (Fg) aḍṛaṛ, pl. iḍṛaṛen; (Snus) ädrär (u), pl. idûrär; (H) addar, adrar, pl. idrâren; (R) aderar, pl. idorar; (Sw) adrär, pl. idrarən, drarən; (Ghad) adurar; (Nef) drar, pl. idurar, idrarən || s. m.

____________

DHEAI, s. v. adar; dora.