D·Gh·R

Gh·R

Pegar, adherir. 2. Escoger, elegir. 3. Preferir (persona, animal o cosa). 4. Amar de forma obstinada (WE).

(H, WE, Y) ədɣər || vb. ac.

Hecho de pegar, fijación, adhesión.

(H) adaɣar, pl. idaɣaren; (WE, Y) adăɣar (ă), pl. idăɣarăn; (WE) adɣər (ə), pl. idɣərăn (ə) || n. vb. m.

Persona, animal o cosa favorita, de calidad, escogida, exquisita.

(Y) adɣər (ə), pl. ədɣərăn (ə), idəɣran (ə), m.; (WE) tadɣərt (tə), pl. šidəɣren (tə), f. || n. vb.

Predilección. 2. Persona o animal favorito.

(WE, Y) tadɣərt (tə), pl. tidəɣren (tə), šidəɣren (tə) || n. vb. f.

____________

DHEAI, s. v. Adejare.