D·Gh

D·Gh

Axila.

(Teg) taddaxt (tə), pl. tiddaɣin (tə); (Mb, R, Šw, Sns) taddəxt (tə), pl. tiddaɣin (tə); (WE) taddăq, pl. šiddaɣ; (Gh) tadəq; (Ghad) tadadext; (H) tedeɣdeq; (Fg) tiddeɣt, pl. tiddaɣ || s. f.

Parte baja protegida por montañas.

(Senh) čaddaɣč; (Izn) taddaɣt, taddext, pl. tiddaɣin || s. f. sing.

____________

DHEAI, s. v. edixo; Tedije.