Č·R

Č·R < Ḍ·K·R

Llenar, colmar, rellenar, estar lleno, repleto.

(Taš) ktūr; (Mc) tkur, tkʷur; (Ghad) əṭkur; (H, Gh) əṭkər; (WE) əṭkər, əḍkər; (Y) ədkər, ətkər; (Senh) ədkar; (Izn) eččar; (R) eččar, eššar, šar; (Kb) ččaṛ; aččaṛ, ašaṛ; (Šaw) ččaṛ, čaṛ; (Šn, Sns) eččaṛ; (Mb) šar; (Teg) əššar; (Sw) ččur || vb. ac.

Lleno, repleto, relleno, colmado, abundante. 2. Grueso, regordete.

(Kb) ačaṛan, ačuṛan, pl. ičaṛnen || adj. m.

____________

DHEAI, s. v. acharan.