B·S

B·S

Ser o estar salvado (escapar de un mal). 2. vb. ac. Vomitar.

(Y) ăḅsu, ăḅšu, əf̣su; (WE, Y) ăf̣su || vb. ac. y pas.

Hecho de ser o estar salvado. 2. Salvación.

(Y) eḅəssi (ə), pl. iḅăssan; (WE, Y) ef̣əssi (ə), (WE) af̣əssi (ə), pl. ef̣san, əf̣san || n. vb. m.

____________

DHEAI, s. v. BS.