B·R·Z

B·R·Z

Brillar con un resplandor fuerte y blanco.

(Y) bərəzzət, aor.; zəbbərəzzət, caus.; (WE, Y) bələzzət || vb. cual.

Brillar con un resplandor fuerte y blanco.

(Y) ezəbbərəzzi (ə), pl. izəbbərəzzităn || n. vb. caus. m.

Brillar por todas partes (collar, etc.). 2. Parpadear (ojos).

(Y) bərəzbərəz, aor.; zəbbərəzbərəz, caus.; (WE, Y) bələzbələz || vb. n.

____________

DHEAI, s. v. Chiperche.