B·Q·R

B·Q·R < B + Q·R — Cf. [Gh·R], [Ɛ·R]

Bot. Breva.

(R) tabexort, pl. tibexorin; (Senh) tabakort, pl. tibakorin || s. f.

Bot. Higo precoz.

(Mc) aquṛṛi, aquṛṛu, pl. iquṛṛan; (Izd) akuṛṛ, pl. ikuṛṛan || s. m.

Bot. Higo caído al suelo antes de madurar.

(Ntf) iqqoran n tasust || m.

____________

DHEAI, s. v. Abicore; Icore.